Buwan ng Wika

Buwan ng Wika

“Tatag ng Wikang Pilipino
Laks ng Pagka-Pilipino”

Advertisements

Wikang Filipino o Wikang Banyaga?

Ang Wikang Filipino o ang Wikang Tagalog ay dapat nating gamitin kahit tayo’y nasa ibang bansa dahil ito ang ating katutubong wika at dapat natin itong pangalagaan. Hindi naman masama ang gumamit ng ibang wika ngunit dapat huwag nating kalimutang gamitin ang ating katutubong Wika. 
Ngayong buwan ng Wika, dapat nating ugaliin ang paggamit ng wikang Filipino dahil ipinagdidiriwang ito upang ‘di natin makalimutan ang ating inang wika na ang Tagalog. Ipinagbibigay diin nito ang paggamit ng Tagalog ay napakaimportante dahil ito ang sagisag bilang Pilipino at ito rin ay pagbibigay respeto sa Bansang Pilipinas. Ang paggamit ng wikang banyaga tulad ng Ingles ay dapat gamitin kung isang taga-ibang bansa lamang hindi kung ang kausap mo’y tulad mo na Pilipino.
Mahalaga na ipagdiriwang natin ang Buwan ng Wika dahil tayong mga pilipino ay minsan nalilimutan ang mga ipinaglaban ng ating mga bayani tulad ng Bayan natin, Kaligtasan ng mga pilipino, at ang Kalayaan ng Pilipinas. Mairerespeto natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng Katutubong salita at ang Inang Wika ng mga Pilipino na Ang Wikang Tagalog.

“Let food be your medic…

“Let food be your medicine and medicine be your food.”
~by Hippocrates, The Father of Medicines
“Prevention is better than the Cure”
~ anonymous

Nowadays, humans can gain many diseases, cancers, etc.
one of the reason for this is lack of Vitamins. Vitamins are
 an organic compound required by an organism as a vital nutrient in limited amounts.

Because of the emerges of advanced technology, scientists can make food that are delicious but Unhealthy such as Junk food, Candies, soft drinks, etc. and people much prefer these snacks.
And nutrition month needs to be celebrated because in certain aspects, people forgets how to eat proper foods that contains the right nutrients that a person need. And by celebrating nutrition month, people will be reminded of what food must they take or consume, vegetable for examplw.